Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:83
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-02-2013
Регистратор -
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Код на паметника -
Име на паметника -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението -
Дата на построяване
Кратко описание -
Класификация на паметниците
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Бележки
Код
Код -
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника -
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението -
Адрес
Префектура
Държава
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание -
Измервания
Вид измерване Дължина
Част/ Измерен феномен -
Измерена стойност -
Мерна единица Килограм
Инструмент за измерване Измервателни устройства
Дата на измерване
19-2-2013сл. Хр.
Отговорен за измерването -
Бележки -


Състояние
Характеристика на състоянието Слабо
Дата на запис на състоянието
19-2-2013сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа -
Асоциирана институция/ Семинар Светия Диоцез на Александруполис
Описание на състоянието -
Цифрово представяне
Бележки -
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
Исторически период -
Местоположение на конструкцията
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Съхраняване
Вид съхраняване -
Местоположение на съхраняване
Описание на съхраняването -
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на декорацията
Техника за съхранение
Материали за съхранение
Цифрово представяне
Бележки -


Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Дарения
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на придобиване
15-12-2012сл. Хр.
Местоположение на придобиване -
Бележки ....


Разположение
Вид разположение Permanent
Място -
Период на разположение
15-12-2012сл. Хр.
Бележки -


Права
Тип права
Лица носители на правата -
Институция носител на правата Светия Диоцез на Александруполис
Дата на правата
15-12-2012сл. Хр.
Бележки -