Кратко описание
Кратко описание Църквата е просторна еднокорабна сграда с притвор. Намира се в гробищния парк на северния край на града. Тя е направена от каменни и плоски тухли. Сградата е дълбоко вкопана в земята. Апсидата е полукръгла и сравнително малка. Има два входа – на западната стена на притвора и в югозападния ъгъл на наоса.
Не е известно кога е построена църквата. Има графити върху камъните на южната фасада на наоса, датиращи от 1593, 1711, 1737 и 1774 г. Сградата е реконструирана по-късно.
Огромното вътрешно пространство е слабо осветено от вратички и прозорци.