Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:82
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 19-02-2013
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0054
Име на паметника Църквата "Успение Богородично" в Банско
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението Банско
Дата на построяване
Кратко описание Църквата е просторна еднокорабна сграда с притвор. Намира се в гробищния парк на северния край на града. Тя е направена от каменни и плоски тухли. Сградата е дълбоко вкопана в земята. Апсидата е полукръгла и сравнително малка. Има два входа – на западната стена на притвора и в югозападния ъгъл на наоса.
Не е известно кога е построена църквата. Има графити върху камъните на южната фасада на наоса, датиращи от 1593, 1711, 1737 и 1774 г. Сградата е реконструирана по-късно.
Огромното вътрешно пространство е слабо осветено от вратички и прозорци.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0054
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника Църквата "Успение Богородично" в Банско
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението Банско
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Църквата е просторна еднокорабна сграда с притвор. Намира се в гробищния парк на северния край на града. Тя е направена от каменни и плоски тухли. Сградата е дълбоко вкопана в земята. Апсидата е полукръгла и сравнително малка. Има два входа – на западната стена на притвора и в югозападния ъгъл на наоса.
Не е известно кога е построена църквата. Има графити върху камъните на южната фасада на наоса, датиращи от 1593, 1711, 1737 и 1774 г. Сградата е реконструирана по-късно.
Огромното вътрешно пространство е слабо осветено от вратички и прозорци.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Боядисване
Тема на декорацията
Местоположение на декорацията Iconostasis
Описание на декорацията The iconostasis is composed of base panels, sovereign icons, an apostolic tier, a trellis vine and a holy cross at the top.
The base panels show various designs forming twigs, rosettes, medallions, birds, lions and double headed eagles.
The royal doors have three tiers of medallions, portraying four prophets, the Annunciation and four church fathers. Round medallions encircled by pigeons are placed on the trellis vine. The holy cross is richly decorated, with two dragons, vases with lofty flower bouquets and pigeons. Most likely the iconostasis at the church of Bansko was constructed in 1801 during the temple reconstruction.
The iconostasis and the icons in particular were considerably damaged by the fire which broke out in 1956. They were painted by Toma Vishanov – Molera - the founder of the Bansko Iconographic School. In 1930 a part of the iconostasis was cut off and probably was taken abroad.
The apostolic tier is the oldest of all and most probably dates back to the end of XVIII century, portraying icons by Toma Vishanov.

Компетентно лице Toma Vishanov
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
1801сл. Хр.
Стил на декорацията
Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията
Цифрово представяне
Бележки -


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Гравюра на дърво
Тема на декорацията
Местоположение на декорацията Bishop's throne
Описание на декорацията The bishop’s throne is done by the carver who also designed the main section of the iconostasis. An icon with carved frame is mounted on the back. The ciborium is “hanging” with no dome-shaped cover.
Компетентно лице -
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
Стил на декорацията
Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията
Цифрово представяне
Бележки -


Свидетелства
Тип на свидетелство Писмен
Дата на свидетелство
2012сл. Хр.
Местоположение на свидетелство -
Описание на свидетелство Written informative text from the Diocese of Nevrokop
Свързано лице -
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Бележки -