Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:65
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0044

Име на паметника ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“
С. КОВАЧЕВИЦА
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението КОВАЧЕВИЦА
Дата на построяване
От 1841сл. Хр.
До 1847сл. Хр.
Кратко описание Намира се в източния край на селото. Строителството на храма (дело на местни майстори) започва през 1841 г. и завършва през 1847 г. Дотогава религиозните обреди са извършвани в параклиса „Св. Петка“, който се намира в м. Елата. Някои от неговите икони са пренесени в новата църква.
По план храмът представлява трикорабна базилика с голяма полукръгла апсида от изток и външна галерия от запад. До нея, на северозапад, през 1893 г. е издигната 4-етажна камбанария и училище. Сградите са обградени от каменен зид.
Градежът на църквата е от необработен камък, западната фасада е измазана, останалите са варосани. Покривният корниз е каменен, със сложен профил. Покривът е двускатен със скосени западни и източни краища, покрит с каменни плочи – тикли.
Вътрешното пространство се разделя на три кораба от 2 колонади с по 6 дървени колони свързани с арки. Те са изрисувани с декоративни мотиви и такива на растения. Над колоните са монтирани квадратни икони с образи на пророци. С такива са украсени аналоя, амвона и архиерейския трон.
Таванът над средния кораб е по-висок, дъсчен, свързан с колонадите чрез холкел. В центъра му е изображението „Христос Вседържител“. Таваните на страничните кораби са плоски, дървени с цветни фигури.
Наосът и олтарът са обширни и добре осветени. Притворът е отделен с ниска дъсчена преграда само в страничните кораби. Вътрешните размери на църквата са – дължина 19,80 м., ширина – 12,10 м., дебелината на стените е 1 м.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0044

Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“
С. КОВАЧЕВИЦА
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението КОВАЧЕВИЦА
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Намира се в източния край на селото. Строителството на храма (дело на местни майстори) започва през 1841 г. и завършва през 1847 г. Дотогава религиозните обреди са извършвани в параклиса „Св. Петка“, който се намира в м. Елата. Някои от неговите икони са пренесени в новата църква.
По план храмът представлява трикорабна базилика с голяма полукръгла апсида от изток и външна галерия от запад. До нея, на северозапад, през 1893 г. е издигната 4-етажна камбанария и училище. Сградите са обградени от каменен зид.
Градежът на църквата е от необработен камък, западната фасада е измазана, останалите са варосани. Покривният корниз е каменен, със сложен профил. Покривът е двускатен със скосени западни и източни краища, покрит с каменни плочи – тикли.
Вътрешното пространство се разделя на три кораба от 2 колонади с по 6 дървени колони свързани с арки. Те са изрисувани с декоративни мотиви и такива на растения. Над колоните са монтирани квадратни икони с образи на пророци. С такива са украсени аналоя, амвона и архиерейския трон.
Таванът над средния кораб е по-висок, дъсчен, свързан с колонадите чрез холкел. В центъра му е изображението „Христос Вседържител“. Таваните на страничните кораби са плоски, дървени с цветни фигури.
Наосът и олтарът са обширни и добре осветени. Притворът е отделен с ниска дъсчена преграда само в страничните кораби. Вътрешните размери на църквата са – дължина 19,80 м., ширина – 12,10 м., дебелината на стените е 1 м.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
От 1841сл. Хр.
До 1847сл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Боядисване
Тема на декорацията
Местоположение на декорацията
Описание на декорацията
Иконостасът е таблен, украсен с декоративни мотиви, дърворезба и живопис. Двете крайни полета са прибавени през 1861 г. Хоризонталните пояси са: цокълен, царски икони, лозница, празнични икони и венчилка.
На цокълните табла са изписани 10 сцени от „Шестоднева“ в елипсовидни медальони. Сюжетите в двете крайни пана са свързани с темата за Страшния съд – „Измъчване на жени от дяволи“ и „Изкушаване на мъж и жена“. Фигурите са облечени в национални носии.
Царските двери и венчалката са резбовани и позлатени. По дверите са изрязани растителни орнаменти и фигури на птици. Резбата е дълбока, на места ажурна. Св. архангел Гавриил и Св. Богородица от „Благовещение“ и четирите фигури на църковните отци под тях са изписани с миниатюрна прецизност. Венчилката е голяма, композирана и изработена добре. Под разпятието, в кръгъл медальон е изписан дарителски надпис: „Стоян Гивез Досто 1848“. Зад северната фигура на дракона има друг дарителски надпис: „Жив. Стоилъ. Мъртви. Стою, Дала, Димиана, Стоанка, Гивеза“. В двата края на апостолския пояс са поставени още два дракона.
В царския иконостасен ред има 12 икони, рисувани от двама зографи. Иконите са на св. Василий, св. св. Константин и Елена, св. архангел Михаил, св. Никола, св. Богородица, Христос Вседържител, св. Йоан Кръстител, св. Атанасий, св. Илия и Св. Спиридон са изпълнени през 1848 г. от мелнишкия иконописец Яков Николай. От същия автор са и празничните и апостолските икони от 1848 г. – 32 на брой. Иконите „Св. Георги“ и „Св. Димитър“ са добавени в краищата на иконостаса през 1861 г. и са рисувани от Серги Георгиев.
В църквата се съхраняват и по-стари икони – „Св. Иоан Предтеча“ (1736 г.), „Св. Богородица с младенеца“ (XVIII в.), „Св. Богородица“ и „Дейсис“ (1807 г.), от тревненския зограф Димитър Коюв. Балдахинът над Светия престол е резбован. Задпрестолното разпятие е изпълнено през 1870 г. от С. Георгиев.

Компетентно лице Yakov Nikolai
Sergi Georgiev
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
От 1848сл. Хр.
До 1861сл. Хр.
Стил на декорацията
Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията
Цифрово представяне CRDGID:37 - Ковачевица, Църквата "Св. Никола", иконостасCRDGID:38 - Ковачевица, Църквата "Св. Никола", иконостасCRDGID:62 - Kovachevitsa, icon of Virgin Mary holding ChildCRDGID:63 - Kovachevitsa, icon of Sts. Cyril and MethodiusБележки -


Украса
Фаза на декорация Първоначална украса
Вид декорация Гравюра на дърво
Тема на декорацията
Местоположение на декорацията Royal Gates, Crucifixion
Описание на декорацията The Royal Gates and the Crucifixion are wood carved and gold-plated. Plant ornaments and figures of birds are cut on the Holy Gates. The woodcarving is deep, here and there – hemstitched. Archangel Gabriel and Virgin Mary from “The Annunciation” together with the four figures of the church fathers beneath them are written out with microscopic precision. The Crucifixion is big, composed and well done. Under the crucifix, in a round medallion a donator’s inscription is written out: “Stoyan Givez Dosto 1848”. Behind the north figure of the dragon there is another donator’s inscription: “Living. Stoil. Dead ones. Stoyou, Dala, Dimiana, Stoanka, Giveza”.
Компетентно лице -
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
1848сл. Хр.
Стил на декорацията
Техника на декорацията
Материали на декорацията
Състояние на декорацията
Цифрово представяне CRDGID:37 - Ковачевица, Църквата "Св. Никола", иконостасCRDGID:38 - Ковачевица, Църквата "Св. Никола", иконостасБележки -


Свидетелства
Тип на свидетелство Писмен
Дата на свидетелство
2012сл. Хр.
Местоположение на свидетелство -
Описание на свидетелство Written informative text from the Diocese of Nevrokop
Свързано лице -
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Бележки -