Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:577
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 15-04-2013
Регистратор -
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Код на паметника -
Име на паметника -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението -
Дата на построяване
Период от веквекпр. Хр. / сл. Хр.
От край на18вексл. Хр.
До начало 19 сл. Хр.
Кратко описание -
Класификация на паметниците
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Бележки
Код
Код -
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника -
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението -
Адрес
Префектура
Държава
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание -
Измервания
Вид измерване Дължина
Част/ Измерен феномен -
Измерена стойност -
Мерна единица Метър
Инструмент за измерване Линия
Дата на измерване
18-8-2012сл. Хр.
Отговорен за измерването -
Бележки -


Състояние
Характеристика на състоянието Слабо
Дата на запис на състоянието
18-8-2012сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа -
Асоциирана институция/ Семинар -
Описание на състоянието -
Цифрово представяне
Бележки -
Конструкция
Строителна фаза Конструкция
Описание на конструкцията -
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар Светия Диоцез на Александруполис
Дата на построяване
Период от веквекпр. Хр. / сл. Хр.
От край на18вексл. Хр.
До начало 19 сл. Хр.
Исторически период -
Местоположение на конструкцията -
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали Дърво
Състояние на завършеност -
Цифрово представяне
Бележки -


Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Покупка
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на придобиване
2012сл. Хр.
Местоположение на придобиване -
Бележки -


Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Гаранции
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на придобиване
2012сл. Хр.
Местоположение на придобиване -
Бележки -


Разположение
Вид разположение Permanent
Място -
Период на разположение
18-8-2012сл. Хр.
Бележки -