Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Покупка
Свързано лице -
Асоциирана институция -
Дата на придобиване
2012сл. Хр.
Местоположение на придобиване -
Бележки -


Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Гаранции
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на придобиване
2012сл. Хр.
Местоположение на придобиване -
Бележки -