Όνομα
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Πηγή / Προέλευση