Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 65
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια και στρέφει το κεφάλι εμπρός, να βυθίζει το κοντάρι του στο στόμα του δράκοντα, που είναι φτερωτός, με τυλιγμένη την ουρά ανάμεσα στα πίσω πόδια του, με κατακόκκινη γλώσσα και κέρατα.
Από τη στρατιωτική εξάρτιση του Αγίου διακρίνονται ο κοντός χιτώνας, οι κιτρινωπές δρομίδες και οι μαύρες ψηλές μπότες. Ο μανδύας καστανόχρυσος ανεμίζει πίσω αριστερά. Το πρόσωπο είναι στρογγυλό με κανονικά χαρακτηριστικά, πλασμένο με έντονους λαδί τόνους. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με λευκό γραπτό κύκλο στον καφέ-μπεζ κάμπο. Η σέλα του αλόγου μαύρη με κόκκινη παρυφή και φούντα. Στο βάθος πυργόσχημο κτίσμα και μπροστά η βασιλοπούλα δέεται με ανοιχτά τα δύο χέρια προς τον Άγιο.
Επάνω δεξιά ο Χριστός σε προτομή, μέσα σε νεφέλες, παρουσιάζει το Ευαγγέλιο στον Άγιο. Επάνω επιγραφή με κόκκινα γράμματα σε σλαβικό αλφάβητο.
Κάτω, το τοπίο ανοιχτό έως σκοτεινό, με χαμηλά δένδρα και θάμνους. Η παράσταση περιβάλλεται από λευκή γραμμή και τρίχρωμη ταινία επάνω και κάτω.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -