Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:55
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 27-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0038
Име на паметника Църква на архангелите в Драма
Асоциирана институция Светата Драмска митрополия
Наименование на местоположението Драма
Дата на построяване
14вексл. Хр.
Кратко описание Това е древна църква от началото на XIV век. В източния край на стената са открити римски надписи, което е доказателство, че по-рано е имало езически храм, който е превърнат в християнска църква. George Chatzikiakou, който посещава Драма в началото на XX век, казва: „В Драма има византийски параклис на архангели, беден и без художествен стил, но запазил стари икони, достойни за внимание, тъй като са в стила на византийската агиография”.
Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0038
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника Църква на архангелите в Драма
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светата Драмска митрополия
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението Драма
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание Това е древна църква от началото на XIV век. В източния край на стената са открити римски надписи, което е доказателство, че по-рано е имало езически храм, който е превърнат в християнска църква. George Chatzikiakou, който посещава Драма в началото на XX век, казва: „В Драма има византийски параклис на архангели, беден и без художествен стил, но запазил стари икони, достойни за внимание, тъй като са в стила на византийската агиография”.
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
14вексл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Библиография
Заглавие Church of the Archangels in Drama

Автор Stavroula Dadaki
Дата на записа 03-03-2012
Информация за библиография ODYSSEUS Portal, Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and Sports
Бележки http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1725


Библиография
Заглавие Holy Church of the Holy Archangels Michael - Gabriel
Автор -
Дата на записа 20-04-2011
Информация за библиография Psithiri magazine, volume 67
Бележки http://www.psithiri.gr/magazine/article/118/