Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:540
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 66
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που καλπάζει προς τα δεξιά, να βυθίζει το μακρύ κοντάρι του στο στόμα του δράκοντα που είναι πεσμένος κάτω. Φορεί σκουρόχρωμο θώρακα με ανθεμωτές απολήξεις, κόκκινες περικνημίδες και ομοιόχρωμη χλαμύδα, που ανεμίζει πίσω αριστερά. Από πρόσωπο διακρίνεται ελάχιστο τμήμα (το ένα μάτι, η μύτη και το πάνω χείλος) και είναι πλασμένο σε τόνους καστανούς. Το άλογό του είναι καλοσχεδιασμένο, γκριζωπό, με κόκκινη σέλα. Παριστάνεται με όρθια τα μπροστινά πόδια, ενώ στα πίσω είναι τυλιγμένη η ουρά του δράκοντα. Το θηρίο κοιτά προς τον Άγιο καθώς ξεψυχά. Το σώμα του είναι πράσινο σκοτεινό, φολιδωτό και τα φτερά του κόκκινα.
Στην επάνω δεξιά γωνία διακρίνονται οι τρεις ακτίνες που ξεκινούν από το τεταρτοκύκλιο του ουρανού. Ο κάμπος κίτρινος.
Δεξιά από τον Άγιο επιγραφή δυσδιάκριτη με κόκκινα κεφαλαία: + ΓΕΩΡΓ/ΟΣ.
Διακρίνονται υπολείμματα της κόκκινης γραπτής ταινίας που περιέβαλε την παράσταση.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 66
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που καλπάζει προς τα δεξιά, να βυθίζει το μακρύ κοντάρι του στο στόμα του δράκοντα που είναι πεσμένος κάτω. Φορεί σκουρόχρωμο θώρακα με ανθεμωτές απολήξεις, κόκκινες περικνημίδες και ομοιόχρωμη χλαμύδα, που ανεμίζει πίσω αριστερά. Από πρόσωπο διακρίνεται ελάχιστο τμήμα (το ένα μάτι, η μύτη και το πάνω χείλος) και είναι πλασμένο σε τόνους καστανούς. Το άλογό του είναι καλοσχεδιασμένο, γκριζωπό, με κόκκινη σέλα. Παριστάνεται με όρθια τα μπροστινά πόδια, ενώ στα πίσω είναι τυλιγμένη η ουρά του δράκοντα. Το θηρίο κοιτά προς τον Άγιο καθώς ξεψυχά. Το σώμα του είναι πράσινο σκοτεινό, φολιδωτό και τα φτερά του κόκκινα.
Στην επάνω δεξιά γωνία διακρίνονται οι τρεις ακτίνες που ξεκινούν από το τεταρτοκύκλιο του ουρανού. Ο κάμπος κίτρινος.
Δεξιά από τον Άγιο επιγραφή δυσδιάκριτη με κόκκινα κεφαλαία: + ΓΕΩΡΓ/ΟΣ.
Διακρίνονται υπολείμματα της κόκκινης γραπτής ταινίας που περιέβαλε την παράσταση.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Κακή
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις