Разположение
Вид разположение Permanent
Място -
-
Период на разположение
Бележки -
-