Институция
Асоциирана институция Светият диоцез на Зихни и Неврокоп