Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:341
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 05-04-2013
Регистратор -
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Код на паметника -
Име на паметника -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението -
Дата на построяване
19вексл. Хр.
Кратко описание -
Класификация на паметниците
Вид на паметника Обект (Движим паметник)
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Бележки
Код
Код -
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника -
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението -
Адрес
Префектура
Държава
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание -
Измервания
Вид измерване Дължина
Част/ Измерен феномен -
Измерена стойност -
Мерна единица Метър
Инструмент за измерване Стоманени ленти
Дата на измерване
18-7-2012сл. Хр.
Отговорен за измерването -
Бележки -


Състояние
Характеристика на състоянието Среден
Дата на запис на състоянието
19-7-2012сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа Aikaterini Balla
Асоциирана институция/ Семинар -
Описание на състоянието -
Цифрово представяне
Бележки -
Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
19вексл. Хр.
Исторически период -
Местоположение на конструкцията
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Конструкция
Строителна фаза Конструкция
Описание на конструкцията -
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар Светия Диоцез на Александруполис
Дата на построяване
19вексл. Хр.
Исторически период -
Местоположение на конструкцията -
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали Дърво
Състояние на завършеност -
Цифрово представяне
Бележки -


Намеса
Вид намеса -
Местоположение на намесата
Описание на намесата -
Свързано лице -
Асоциирана институция -
Дата на декорацията
Техника на намеса
Материали за намеса
Цифрово представяне
Бележки -


Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Покупка
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на придобиване
Местоположение на придобиване -
Бележки -


Разположение
Вид разположение Permanent
Място -
Период на разположение
Бележки -