Институция
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис