Измервания
Вид измерване Дължина
Част/ Измерен феномен -
Измерена стойност -
Мерна единица Метър
Инструмент за измерване Измервателни устройства
Дата на измерване
1998сл. Хр.
Отговорен за измерването -
Бележки -