Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:279
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 109
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται από τη μέση και πάνω, μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό, ενώ με το αριστερό, που είναι καλυμμένο με το φελώνιο, κρατεί κλειστό λιθοκόσμητο Ευαγγέλιο. Φορεί πορφυρό φελώνιο με μαύρες πτυχές και χρυσοκέντητα επιμάνικα και φαιό ωμοφόριο με τρεις μαύρους σταυρούς. Το πρόσωπο πλάθεται με λαδοπράσινο προπλασμό, καστανό και ωχροπράσινο για τα σαρκώματα, μπεζ και λευκό για τα φωτίσματα. Λευκές γραμμές τονίζουν τις γεροντικές ρυτίδες του προσώπου. Επάνω σε λαδοπράσινο προπλασμό δεσμίδες από υπόλευκες κυματοειδείς γραμμές αποδίδουν πλατιά γενειάδα.
Ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο περιβάλλει την παράσταση, στις παρυφές του κόκκινη γραπτή ταινία.