Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:279
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 109
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται από τη μέση και πάνω, μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό, ενώ με το αριστερό, που είναι καλυμμένο με το φελώνιο, κρατεί κλειστό λιθοκόσμητο Ευαγγέλιο. Φορεί πορφυρό φελώνιο με μαύρες πτυχές και χρυσοκέντητα επιμάνικα και φαιό ωμοφόριο με τρεις μαύρους σταυρούς. Το πρόσωπο πλάθεται με λαδοπράσινο προπλασμό, καστανό και ωχροπράσινο για τα σαρκώματα, μπεζ και λευκό για τα φωτίσματα. Λευκές γραμμές τονίζουν τις γεροντικές ρυτίδες του προσώπου. Επάνω σε λαδοπράσινο προπλασμό δεσμίδες από υπόλευκες κυματοειδείς γραμμές αποδίδουν πλατιά γενειάδα.
Ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο περιβάλλει την παράσταση, στις παρυφές του κόκκινη γραπτή ταινία.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 109
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται από τη μέση και πάνω, μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό, ενώ με το αριστερό, που είναι καλυμμένο με το φελώνιο, κρατεί κλειστό λιθοκόσμητο Ευαγγέλιο. Φορεί πορφυρό φελώνιο με μαύρες πτυχές και χρυσοκέντητα επιμάνικα και φαιό ωμοφόριο με τρεις μαύρους σταυρούς. Το πρόσωπο πλάθεται με λαδοπράσινο προπλασμό, καστανό και ωχροπράσινο για τα σαρκώματα, μπεζ και λευκό για τα φωτίσματα. Λευκές γραμμές τονίζουν τις γεροντικές ρυτίδες του προσώπου. Επάνω σε λαδοπράσινο προπλασμό δεσμίδες από υπόλευκες κυματοειδείς γραμμές αποδίδουν πλατιά γενειάδα.
Ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο περιβάλλει την παράσταση, στις παρυφές του κόκκινη γραπτή ταινία.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Κακή
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις