Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:28
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 15-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0016
Име на паметника Скалната църква "Свети Теодор"
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението Авантас в Еврос
Дата на построяване
11вексл. Хр.
Кратко описание На югоизточните склонове на Родопите, споменавана в модерните времена като "Планината на Господ", северно то Александруполис на пътя към общността Авантас има проход, пресичан днес от железопътната линия Комотини-Александруполис.
На входа му има внушителна византийска крепост. Тя има квадратни кули и на някои места двойна стена. Укреплението контролира тесен проход, пролом на родопския масив, който днес се използва от модерната железница.
Вероятно това е византийска перистериа, от която Теодор Комнин минава през 1225 г, следвайки пътя от Грацианос (модерният Гратини от префектура Родопи) до река Еврос, а също така и войските на Йоан Кантакузин през 1345 г.
Ако се продължи по черния път, който минава пред замъците на Потамос, след преминаването на пет километра по железопътната линия се намира известната пещера на Св. Теодор. Пещерата е превърната в параклис чрез добавяне на вграден иконостас и боядисване на повърхността на скалите, напомняйки на пещерните църкви в Кападокия.
Стените и иконостасът са богато декорирани с византийски фрески на две фази: първите датират от късния ХІ-ти век и принадлежа към така наречения "монашески" стил, а вторите от късния ХІІ-ти век и ранния ХІІІ-ти век и имат характеристиките на така наречения "преходен период". Тяхното изкуство отразява великата традиция на картините от Константинопол.

Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата
Вид на паметника според неговата употреба
Вид на паметника според неговата структура
Вид на паметника според местоположението му
Архитектурен вид
Бележки
Код
Код CHURCH0016
Други кодове
Източник / Произход
Име
Име на паметника Скалната църква "Свети Теодор"
Източник / Произход
Институция
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Произход / Местоположение
Наименование на местоположението Авантас в Еврос
Адрес
Префектура
Държава
Координати X1
Координати X2
Координати Y1
Координати Y2
Координати Z1
Координати Z2
Метод за измерване
Точност на измерването
Геодезическа координатна система
Бележки
Местоположение на картата
Кратко описание
Кратко описание На югоизточните склонове на Родопите, споменавана в модерните времена като "Планината на Господ", северно то Александруполис на пътя към общността Авантас има проход, пресичан днес от железопътната линия Комотини-Александруполис.
На входа му има внушителна византийска крепост. Тя има квадратни кули и на някои места двойна стена. Укреплението контролира тесен проход, пролом на родопския масив, който днес се използва от модерната железница.
Вероятно това е византийска перистериа, от която Теодор Комнин минава през 1225 г, следвайки пътя от Грацианос (модерният Гратини от префектура Родопи) до река Еврос, а също така и войските на Йоан Кантакузин през 1345 г.
Ако се продължи по черния път, който минава пред замъците на Потамос, след преминаването на пет километра по железопътната линия се намира известната пещера на Св. Теодор. Пещерата е превърната в параклис чрез добавяне на вграден иконостас и боядисване на повърхността на скалите, напомняйки на пещерните църкви в Кападокия.
Стените и иконостасът са богато декорирани с византийски фрески на две фази: първите датират от късния ХІ-ти век и принадлежа към така наречения "монашески" стил, а вторите от късния ХІІ-ти век и ранния ХІІІ-ти век и имат характеристиките на така наречения "преходен период". Тяхното изкуство отразява великата традиция на картините от Константинопол.

Конструкция
Строителна фаза -
Описание на конструкцията
Свързано лице -
Асоциирана институция / Семинар -
Дата на построяване
11вексл. Хр.
Исторически период -
Застроена околна среда
Строителна техника
Архитектурен вид
Строителни материали
Състояние на завършеност
Цифрово представяне
Бележки


Библиография
Заглавие The rock church of st. Theodores.
Автор -
Дата на записа 03-03-2000
Информация за библиография Evros Agapis
Бележки -


Библиография
Заглавие Cave of St. Theodores
Автор Aikaterini Balla
Дата на записа 02-12-2007
Информация за библиография Guide for the Prefecture of Eastern Macedonia-Thrace
Бележки http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/article.php?article_id=878&topic_id=72&level=2&belongs=9&area_id=16&lang=gr&hightlight=βραχώδης