Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:257
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 26
Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Πάντες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η εικόνα είναι δίζωνη. Η επάνω ζώνη καταλαμβάνει τα 2/3 της εικόνας. Επάνω, μέσα σε μεγάλο γραπτό κύκλο, εγγεγραμμένο το τετράγωνο γραπτό πλαίσιο, απόδίδεται το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Διακρίνεται αυγόσχημο πλαίσιο -"μαντόρλα"-, σχηματισμένη από φτερωτά κεφάλια αγγέλων που περικλείει την Αγία Τριάδα, φαίνεται μόνο η μορφή του Υιού. Οι μορφές της Παναγίας αριστερά και του Ιωάννη του Προδρόμου δεξιά, σε στάση δέησης φαίνονται καθαρά. Χοροί Αγγέλων, Αρχαγγέλων, Προφητών, Αγίων, Μαρτύρων πλαισιώνουν το κεντρικό θέμα. Ο κάμπος της παράστασης χρυσός. Στα σφαιρικά τρίγωνα μεταξύ του κύκλου και του τερταγώνου οι τέσσερις Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους.
Στην κάτω ζώνη η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας πιθανώς συνεχίζεται, με το θέμα του φτωχού Λαζάρου στο δεξιό άκρο, που μπαίνει στον Παράδεισο για να αναπαυθεί στους κόλπους του Αβραάμ.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 26
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Πάντες
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Η εικόνα είναι δίζωνη. Η επάνω ζώνη καταλαμβάνει τα 2/3 της εικόνας. Επάνω, μέσα σε μεγάλο γραπτό κύκλο, εγγεγραμμένο το τετράγωνο γραπτό πλαίσιο, απόδίδεται το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Διακρίνεται αυγόσχημο πλαίσιο -"μαντόρλα"-, σχηματισμένη από φτερωτά κεφάλια αγγέλων που περικλείει την Αγία Τριάδα, φαίνεται μόνο η μορφή του Υιού. Οι μορφές της Παναγίας αριστερά και του Ιωάννη του Προδρόμου δεξιά, σε στάση δέησης φαίνονται καθαρά. Χοροί Αγγέλων, Αρχαγγέλων, Προφητών, Αγίων, Μαρτύρων πλαισιώνουν το κεντρικό θέμα. Ο κάμπος της παράστασης χρυσός. Στα σφαιρικά τρίγωνα μεταξύ του κύκλου και του τερταγώνου οι τέσσερις Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους.
Στην κάτω ζώνη η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας πιθανώς συνεχίζεται, με το θέμα του φτωχού Λαζάρου στο δεξιό άκρο, που μπαίνει στον Παράδεισο για να αναπαυθεί στους κόλπους του Αβραάμ.
Κατάσταση Διατήρησης
Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
Χρόνος καταγραφής κατάστασης
2008 μ.Χ.
Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
Περιγραφή κατάστασης -
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις -
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις