Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Ξυλόγλυπτο βημόθυρο. Στο μέσον, μέσα σε οβάλ διάχωρα, που ορίζονται από ξυλόγλυπτη ταινία η οποία αποδίδει σχηματικό βλαστό και ημισφαιρικά σχήματα, παράσταση του Ευαγγελισμού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ευλογεί με το δεξιό χέρι και κρατεί κρίνα στο αριστερό. Φορεί γαλάζιο και κόκκινο. Τα φτερά του σε τρεις διαβαθμίσεις του γκρι. Πατεί επάνω σε ωχροκάστανη νεφέλη και ομοιόχρωμο έδαφος. Ο κάμπος καφέ. Μπροστά του δέσμη φωτείνων ακτίνων. Το έδαφος λαδοπράσινο. Με κίτρινα κεφαλαία: "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ".
Στον ιματισμό του Αρχαγγέλου έχει εκπέσει η ζωγραφική. Διακρίνεται η παλαιότερη ζωγραφική επιφάνεια: Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φορεί γαλάζιο χιτώνα, κόκκινο ιμάτιο, έχει γκρίζο-καφέ φτερούγες. Ο κάμπος γαλάζιος. Ο προπλασμός λαδοπράσινος, μπεζ-ρόδινα φωτίσματα, πορτοκαλί στα χείλη. Από την επιγραφή διακρίνονται τα γράμματα: "....]ΛΙΣ[...".
Ολόκληρη η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται από ξυλόγλυπτους βλαστούς, άνθη και πουλιά. Στο χώρισμα παριστάνεται αετός, που στηρίζει φυλλοφόρο ψευδοκίονα με ιωνικό κιονόκρανο. Στην επάνω ζώνη και στο ημικύκλιο αποδίδεται βλαστός και άνθη. Στην άνω απόληξη κεφαλή λέοντος. Από κάτω σε πλαίσια η ημερομηνία και ο τεχνίτης με ανάγλυφους χαρακτήρες: "μαΐου 12 Σταιληας".