Όνομα
Όνομα Μνημείου Αρχιερατικός Σάκκος
Πηγή / Προέλευση