Класификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата Църква
Вид на паметника според неговата употреба Преклонение
Вид на паметника според неговата структура Построена конструкция
Вид на паметника според местоположението му Монашеска църква
Архитектурен вид Кръстокуполна църква
Бележки -