Кратко описание
Кратко описание Пенталофос е един от най-старите и най-многобройни общности в столичния район Неаполис и Ставруполис с местни хора (в началото на XX век наброява около 700 жители). Първоначалната църква (трикорабна базилика с дървен покрив от XVIII или XIX век) се намира на същото място, където е съвременната енорийска църква. Строителството и украсата на интериора продължава седем години (1965-1972). В новопостроената църква в Пенталофос е разположена една от най-важните колекции на поствизантийските икони в Солун с голям стилов и иконографски интерес, тъй като тези икони идват от различни творчески работилници в региона, станали известни с други изработки (поставени или не) в църкви и манастири в Македония.