Институция
Асоциирана институция Светият диоцез на Неаполис и Ставрополис