Кратко описание
Кратко описание Настоящето с. Пенталофос (близо до Ореокастро) е историческо продължение на с. Даутбал, първоначално село, а по-късно имение на община Лагадас. Както се вижда от надпис на горния праг на западния вход, църквата е „реставрирана” през 1864 г. Първоначалната църква вероятно е била унищежена от пожар. Тя е трикорана базилика с дървен покрив, без притвор, но с отворени галерии (лоджия) в южната и западната страна на църквата. В зидарията, която е свалена от нови хоросании, са открити мраморни сполии от ранни езически и християнски паметници. Сред мощите на църквата се откроява интересна колекция от икони от XIX век. (една икона от XVI век [!] на италианско-критско училище се намира на иконостаса).