Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Μακρύς, ανοιχτός και αμάνικος επενδύτης σε χρώμα μενεξεδί. Κοσμείται με τετράγωνα κομμάτια υφάσματος: τα “πόματα” (επάνω) και τους “πόλους” (κάτω) και κοσμούνται συνήθως με παραστάσεις της αμπέλου ή με τις μορφές των ευαγγελιστών ή με λουλούδια, όπως εδώ.