Όνομα
Όνομα Μνημείου Αρχιερατικός Μανδύας
Πηγή / Προέλευση