Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:102
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 229
Όνομα Μνημείου Δύο δυσδιάγνωστοι Άγιοι
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Εικονίζονται ολόσωμοι, μετωπικοί δύο Άγιοι. Αριστερά μοναχός (Άγιος Αντώνιος), δεξιά Ιεράρχης (Άγιος Νικόλαος). Ο μοναχός στρέφει το πάνω μέρος του σώματος προς τα δεξιά. Κρατεί με το αριστερό μακριά βακτηρία και με το δεξί ξετυλιγμένο ειλητό με χωρίο. Ο μοναχός είναι μεγαλόσχημος. Φορεί καφέ-κίτρινο αντερί με ζώνη στη μέση και κόκκινο κουκούλιο με γκριζόλευκη καλύπτρα. Είναι μακρυγένης, με γκριζογάλανο γένι και μουστάκι. Στο μέτωπο και το κάτω τμήμα του σχήματος εκατέρωθεν του λευκού σταυρού οι βραχυγραφίες ΙΣ/ΧΣ // ΝΙ/ΚΑ. Ο Ιεράρχης ευλογεί με το δεξιό και στο αριστερό, που είναι καλυμμένο από το φελόνιο και το ωμοφόριο, κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί πρασινωπό στιχάριο και ρόδινο-μωβ φελόνιο. Το πετραχήλι είναι χρυσοποίκιλτο, στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Παρόμοιο είναι και το επιγονάτιο. Στο ωχροπράσινο ωχροφόριο διακρίνονται τέσσερις μαύροι σταυροί. Ο Άγιος έχει λίγα μαλλιά δεξιά και αριστερά, πλατύ πρόσωπο και κοντή γενειάδα. Το πλάσιμο στα πρόσωπα γίνεται με λαδοπράσινους τόνους και ωχρόλευκο για τα φώτα. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με δύπ γραπτούς κύκλους και διακοσμούνται από εμπίεστους ρόδακες. Το βάθος σε δύο τόνους -ανοιχτού και σκούρου πράσινου χρώματος-
Λεπτή μαύρη γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.
Στο ειλητό το χωρίο: +Εγώ ούκε/τη φωβού/με τον-/Θεόν αλά/ αγαπό/ αυ[τ]όν, με μικρά μαύρα τονισμένα.
Κατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κατηγορία μορφής
Κατηγορία χρήσης
Κατηγορία κατασκευής
Παρατηρήσεις
Κωδικός
Κωδικός ΦΕΙΚ 229
Άλλος Κωδικός
Πηγή / Προέλευση
Όνομα
Όνομα Μνημείου Δύο δυσδιάγνωστοι Άγιοι
Πηγή / Προέλευση
Φορέας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Τόπος προέλευσης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Διεύθυνση
Νομός
Χώρα
Παρατηρήσεις
Θέση στο χάρτη
Σύντομη Περιγραφή
Σύντομη Περιγραφή Εικονίζονται ολόσωμοι, μετωπικοί δύο Άγιοι. Αριστερά μοναχός (Άγιος Αντώνιος), δεξιά Ιεράρχης (Άγιος Νικόλαος). Ο μοναχός στρέφει το πάνω μέρος του σώματος προς τα δεξιά. Κρατεί με το αριστερό μακριά βακτηρία και με το δεξί ξετυλιγμένο ειλητό με χωρίο. Ο μοναχός είναι μεγαλόσχημος. Φορεί καφέ-κίτρινο αντερί με ζώνη στη μέση και κόκκινο κουκούλιο με γκριζόλευκη καλύπτρα. Είναι μακρυγένης, με γκριζογάλανο γένι και μουστάκι. Στο μέτωπο και το κάτω τμήμα του σχήματος εκατέρωθεν του λευκού σταυρού οι βραχυγραφίες ΙΣ/ΧΣ // ΝΙ/ΚΑ. Ο Ιεράρχης ευλογεί με το δεξιό και στο αριστερό, που είναι καλυμμένο από το φελόνιο και το ωμοφόριο, κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί πρασινωπό στιχάριο και ρόδινο-μωβ φελόνιο. Το πετραχήλι είναι χρυσοποίκιλτο, στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Παρόμοιο είναι και το επιγονάτιο. Στο ωχροπράσινο ωχροφόριο διακρίνονται τέσσερις μαύροι σταυροί. Ο Άγιος έχει λίγα μαλλιά δεξιά και αριστερά, πλατύ πρόσωπο και κοντή γενειάδα. Το πλάσιμο στα πρόσωπα γίνεται με λαδοπράσινους τόνους και ωχρόλευκο για τα φώτα. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με δύπ γραπτούς κύκλους και διακοσμούνται από εμπίεστους ρόδακες. Το βάθος σε δύο τόνους -ανοιχτού και σκούρου πράσινου χρώματος-
Λεπτή μαύρη γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.
Στο ειλητό το χωρίο: +Εγώ ούκε/τη φωβού/με τον-/Θεόν αλά/ αγαπό/ αυ[τ]όν, με μικρά μαύρα τονισμένα.
Κατασκευη
Φάση κατασκευής -
Περιγραφή κατασκευής
Σχετιζόμενο πρόσωπο -
Σχετιζόμενος φορέας / εργαστήρι -
Χρονολόγηση κατασκευής
18 μ.Χ.
Ιστορική περίοδος -
Τόπος κατασκευής
Τεχνική κατασκευής
Αρχιτεκτονικός τύπος
Υλικά κατασκευής
Κατάσταση ολοκλήρωσης
Ψηφιακή απεικόνιση
Παρατηρήσεις