Πληροφορίες
Регистраторът описва техниките, използвани за изграждане/създаване на паметника, например употребата на малки издълбани камъни и празни каменни конструкции.