Πληροφορίες
Регистраторът представя цифрова информация, свързано с изграждането/създаването на паметника, например фотографии, дизайн, видео и др.