Πληροφορίες
Регистраторът описва фазата на изграждане/създаване на паметника, първоначална или вторична. Паметникът може да има една първоначална фаза и нито една или повече от една вторична.