Τετάρτη Οκτ 20

 • Μνημεία και Αντικείμενα

  Προβολή ή εκτύπωση
  δεδομένων μνημείων και
  αναζήτηση στη βάση δεδομένων
 • Ψηφιακοί πόροι

  Προβολή ή εκτύπωση
  ψηφιακών πόρων μνημείων και αναζήτηση
  στη βάση δεδομένων • Το έργο Corect αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια για τη μελέτη, την καταγραφή και την προώθηση της κοινής θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να δημιουργήσει καινοτόμα εργαλεία που διευκολύνουν την κατανόηση, μελέτη και προώθηση αυτής της κοινής κληρονομιάς.

  Στον πυρήνα αυτής της ομάδας εργαλείων βρίσκεται το εργαλείο ψηφιακής καταλογογράφησης, το οποίο συνοδεύεται από μια εφαρμογή περιήγησης με χάρτες και χρονολόγια. Προσφέρει τη δυνατότητα της καταγραφής, αναζήτησης και ανάκτησης αντικειμένων και μνημείων θρησκευτικής κληρονομιάς, καθώς και συσχέτισης με αυτά ψηφιακών πόρων (π.χ. εικόνες, εικόνες, βίντεο, ηχητικά αρχεία, καθώς και 3D αναπαραστάσεις αντικειμένων), επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτά διαφορετικών κατηγοριών χρηστών.

  Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει το δικό του κύκλο ζωής, πέρα από το χρονικό ορίζοντα του έργου, επιτρέποντας τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ενδιαφερόμενους χρήστες να καταγράφουν επιπρόσθετα μνημεία και αντικείμενα, επεκτείνοντας με αυτόν τον τρόπο σταδιακά τη συλλογή των συναφών ψηφιακών πόρων και περιεχομένου τεκμηρίωσης. Το συνεχώς εμπλουτιζόμενο αυτό περιεχόμενο και το σύστημα διαχείρισής του σχηματίζουν μια παρακαταθήκη γνώσης και πόρων που είναι προσβάσιμη από πολλές κατηγορίες χρηστών και αποτελεί εργαλείο μελέτης και ανάδειξης της κοινής θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομίας μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας.