Петък Ное 27


Цифров източник
- -
Формат на източника 3d Модел
Код CRDGID:88
Заглавие Св. Георги в Асвестохори - Кръст
Име на оригиналния файл Св. Георги в Асвестохори - Кръст
Цифрово представяне Exterior_Detail_Cross_50K_Scaled_Textured_No_Normals.x3d
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс