Четвъртък Май 28


Цифров източник
- -
Формат на източника 3d Модел
Код CRDGID:84
Заглавие Църквата "Свети Димитър" в Янис - външно детайлно
Име на оригиналния файл Църквата "Свети Димитър" в Янис - външно детайлно
Цифрово представяне Exterior_Detail_50K_Scaled_Textured_No_Normals.x3d
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс