Четвъртък Апр 09


Цифров източник
- -
Формат на източника 3d Модел
Код CRDGID:78
Заглавие Църквата на Космопотира във Ферес - Капител
Име на оригиналния файл Църквата на Космопотира във Ферес - Капител
Цифрово представяне Kionokrano_50K_Textured_Scaled_Centered_No_Normals.x3d
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс