Четвъртък Сеп 24


Цифров източник
- -
Формат на източника 3d Модел
Код CRDGID:77
Заглавие Ферес, Църквата на Космосотира - Вътрешната стена детайлно
Име на оригиналния файл Internal_Wall_Detail_10K_Scaled_Textured.x3d
Цифрово представяне Internal_Wall_Detail_10K_Scaled_Textured_No_Normals.x3d
Описание Вътрешната стена детайлно
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс