Петък Сеп 18


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:68
Заглавие Dobrinishte, Sts. Peter and Paul church, the Royal Doors
Име на оригиналния файл Dobrinishte (1).jpg
Цифрово представяне Dobrinishte (1).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс