Четвъртък Сеп 24


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:65
Заглавие Melnik, icon of Jesus Christ
Име на оригиналния файл Melnik2 (12).jpg
Цифрово представяне Melnik2 (12).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс