Събота Апр 04


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:63
Заглавие Kovachevitsa, icon of Sts. Cyril and Methodius
Име на оригиналния файл Kovachevica (29).jpg
Цифрово представяне Kovachevica (29).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс