Четвъртък Май 28


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:62
Заглавие Kovachevitsa, icon of Virgin Mary holding Child
Име на оригиналния файл Kovachevica (28).jpg
Цифрово представяне Kovachevica (28).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс