Четвъртък Сеп 23


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:554
Заглавие -
Име на оригиналния файл -
Цифрово представяне ΚΕΙΜ20.jpg
Описание -
Език Гръцки
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс