Сряда Окт 16


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:548
Заглавие -
Име на оригиналния файл -
Цифрово представяне ΦΕΙΚ186.jpg
Описание -
Език Гръцки
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс