Събота Сеп 26


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:478
Заглавие -
Име на оригиналния файл -
Цифрово представяне ΕΚΘ3.12.JPG
Описание -
Език Гръцки
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс