Четвъртък Май 28


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника Цветни разпечатки (снимки)
Код CRDGID:4
Заглавие Александруполис, Възкресник KEIM13

Име на оригиналния файл KEIM13.jpg
Цифрово представяне KEIM13.jpg
Описание Снимка на книгата отворена на страници 94-95 (?)

Език Гръцки
Връзка http://vguide.ipet.gr/vg_ie/files/176/KEIM13.jpg

Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс