Вторник Мар 31


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:35
Заглавие Ковачевица, Църквата "Св. Никола"
Име на оригиналния файл 1200Kowacewiza1_Fin.jpg
Цифрово представяне 1200Kowacewiza1_Fin.jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс