Петък Ное 27


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:33
Заглавие Мелник, Църквата "Рождество на Св. Йоан Кръстител", иконостас
Име на оригиналния файл Melnik2 (22).jpg
Цифрово представяне Melnik2 (22).jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс