Четвъртък Апр 02


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:211
Заглавие Chortiatis, Monastery Chortaitou, funerary church, wall painting
Име на оригиналния файл P4070597.jpg
Цифрово представяне P4070597.JPG
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс