Петък Сеп 24


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:210
Заглавие Chortiatis, Monastery Chortaitou, funerary church, the royal gates
Име на оригиналния файл IMG_1553.jpg
Цифрово представяне IMG_1553.JPG
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс