Неделя Май 24


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:209
Заглавие Pentalofos, Dormition of Virgin Mary, icon
Име на оригиналния файл 33.jpg
Цифрово представяне 33.jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -
  • Оригинален ресурс
  • Цифров ресурс