Петък Авг 23


Цифров източник
Формат на източника Снимка
Тип на източника Цифрово изображение
Категория на източника JPEG
Код CRDGID:154
Заглавие Samothrace, Pew of Apostle Paul (mosaic 2)
Име на оригиналния файл 2.jpg
Цифрово представяне 2.jpg
Описание -
Език -
Връзка -
Корелация -




  • Оригинален ресурс




  • Цифров ресурс